Problemløsning knyttet til atferd

Vi er behjelpelig med problemløsning knyttet til uønsket atferd hos din hund.

En problemhund kan være så mangt, men hovedtrekket vil være at hundens atferd ikke samsvarer med eiers eller førers forventninger.

Problemer kan eksempelvis være redsel eller aggresjoner mot mennesker, overfor andre hunder eller omgivelser, stress, vanskelig for å motta opplæring, eller å innordne seg i «flokk». Årsakene kan være mange til at det oppstår problemer.

Vi vil prøve å hjelpe deg/dere til å løse disse, slik at dere kan ha det bedre sammen. Her loves det ingen garantier om at alt løses «over natten»! Hunder er individer, og hver hund behandles nettopp som det.

Første konsultasjon varer ca 1,5 timer. Vi går da nøye gjennom hundens atferd og sykdomshistorie. I tillegg ser vi på forslag til treningsmetoder.

Pris første konsultasjon: 1200,- kr  

Videre oppfølging: 700,- kr